Skip to content


Press release

Released today (in Danish)

Metanomics handler om økonomier i virtuelle verdener
– et besøg på RUC fra Metaverse!

Metaverse er den fælles betegnelse for de mange virtuelle verdener, der findes, hvoraf Second Life er en blandt mange. Metanomics sammenfatter begreberne: Metaverse og Economics, og begrebet er ved at blive en fælles betegnelse for økonomier, der udvikler sig i de virtuelle verdener.

Det er lykkedes at hente en ledende ekspert i de nye eksperimenterende økonomier til Roskilde Universitet.

Robert Bloomfield er professor ved Cornell University, The Johnson Graduate School of Management, hvor han er leder af en forskerskole og direktør for Business Simulation Laboratory. Prof. Bloomfield er tillige studievært ved Metanomics, der er en ugentlig udsendelse i Second Life, som beskæftiger sig med de nye økonomier.

Han er gæst ved et stort igangværende forskningsprojekt om kommunikation og innovation i virtuelle verdener (2008-2011) – støttet af Det Strategiske Forskningsråd. Projektet er en del af forskningen ved Institut for Kommunikation, Business og Informationsteknologier på RUC. Her vil Prof. Bloomfield forelæse og deltage i diskussioner om de nye økonomier i Metaverse – og specielt Second Life – og dermed bidrage til at give et nuanceret billede af de nye mediers muligheder.

Metanomics er et interviewprogam, der bliver sendt hver mandag kl. 21.00 til 22.00 (Noon PST) i Second Life. Det er en velestimeret, seriøs interview-udsendelse, der beskæftiger sig med økonomier i Second Life og i andre af Metaverse’s verdener. Det sidste års udsendelser findes på metanomics.net

Beslutningstagere, der har indflydelse på udviklingen i og af Metaverse kommer i studiet, og de bliver interviewet af Prof. Robert Bloomfield i skikkelse af avataren Beyers Sellers. Programmet bliver sendt på Second Life CN TV, der er in-world TV kanalen i Second Life.

Den næste Metanomics udsendelse mandag d. 22. september bliver derfor sendt fra Roskilde Universitet kl. 21.00 til 22.00, og udsendelsen bliver streamet til forskningsprojektets blog: worlds.ruc.dk

Metanomics udsendelsen indledes med et ”hot spot”, hvor Sisse Siggaard Jensen – forskningsleder ved projektet – alias avataren Chenet Shan – indleder med kort at fortælle om forskningsprojektet.

Alle interesserede kan følge udsendelsen på netstederne, og projektet kan endvidere kontaktes på mobil:
Heidi Ballinger, 606 151 64
Sisse Siggaard Jensen, 2092 6094

Posted in Blog, Teaching.

Tagged with , , , , .


One Response

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. Heidi Ballinger says

    Pressen er også velkommen onsdag den 24/9 kl. 13:00, hvor Prof. Robert Bloomfield holder foredrag for projektet partnere.
    Her vil der blive rig lejlighed til at interviewe ham.

    Sted: RUC, Dept. of Communication, Business, and Information Technologies Roskilde University, P.O.Box 260, DK-4000 Roskilde, Denmark

    Tilmelding til Heidi på e-mail: hchansen@ruc.dk

You must be logged in to post a comment.